Profil google plus
 • banner

Oferta

Zapewnia doradztwo i występowanie w sprawach:

 z zakresu prawa cywilnego

 • sprawy spadkowe (stwierdzenia, działy spadku, zachowki),
 • sprawy rodzinne (alimenty, kontakty z dziećmi, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa)
 • sprawy własnościowe ( ochrony własności, posiadania, drogi konieczne, zasiedzenia,  uwłaszczenia, dot. ksiąg wieczystych ),
 • rozwody, separacje, podziały majątków, ubezwłasnowolnienia,
 • dotyczące umów( sprzedaży, najmu ) ich wykonywania i odszkodowania z zakresu prawa karnego,
 • dotyczące przestępstw,
 • dotyczące wykroczeń,
 • dotyczące odroczeń, przerw w wykonaniu kary i warunkowych zwolnień,
 • reprezentowania pokrzywdzonych (zgłaszanie roszczeń cywilnych),
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.

W codziennej pracy kancelaria kieruje się zasadami etyki zawodowej, dba o najwyższe standardy wykonywanych usług mając na względzie jedynie dobro Klienta. Współpraca z Klientem opiera się na przejrzystości zasad, jednym z największych priorytetów jest terminowość w realizacji wszelkich zleceń, a także rzetelność i sumienność.

Więcej informacji można zasięgnąć kontaktując się z Kancelarią drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Fotolia_52406836_Subscription_XXL

 

Fotolia_44987303_Subscription_XXL